Mediation; samen werken aan een duurzame oplossing.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, met de partijen die in conflict zijn op zoek gaat naar een oplossing voor een geschil. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing met de hulp van de mediator. Mediation kenmerkt zich door de vertrouwelijkheid van, en vrijwillige deelname aan, de gesprekken. Bereidheid van alle partijen tot overleg is een voorwaarde. 

Voordelen van mediation

  • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
  • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure. 
  • De partijen komen in samenspraak zelf tot een oplossing. 
  • Alle partijen hebben inspraak, iedereen wordt gehoord. 
  • Mediation is vertrouwelijk. 
  • Mediation streeft naar een duurzame oplossing.

Mediation vindt plaats op basis van een mediation-overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door zowel de mediator als door partijen ondertekend en bevat de spelregels waar alle betrokkenen zich aan verbinden. Bij mediation kiest u voor een snelle en duurzame oplossing. Mediation kent een aantal voordelen zoals bijgaand weergegeven. 

Wanneer mediation?

Mediation kan een oplossing bieden bij zowel familierechtelijke, zoals bij een echtscheiding of andere verbreking van samenleving, als erfrechtelijke geschillen. Mediation biedt een mogelijkheid om zelf, met behoud van de relatie met de ander, tot een oplossing te komen. Een oplossing waarbij uzelf, onder begeleiding, samen bepaalt wat u afspreekt, zonder tussenkomst van een derde partij (de rechter). Dat levert maatwerk op.

Werkwijze

Ik nodig u uit voor één of meerdere gesprekken bij mij op kantoor in het Elevatorhuis aan de Parklaan te Rotterdam. Ik zal samen met u de kern van het probleem definiëren. Daarna begeleid ik u naar een oplossing. Deze oplossing is op maat gemaakt. Op het moment dat er afspraken zijn gemaakt, leg ik die voor u vast in een schriftelijke overeenkomst ook wel convenant genoemd.

Wat kan ik voor u betekenen?

Gedurende de mediation ben ik de neutrale partij die met u vaststelt welke vragen er zijn en waar de mogelijke oplossingen liggen. Ik help om de communicatie tussen u beiden te verbeteren zodat u vervolgens afspraken met elkaar kunt maken. Omdat ik gespecialiseerd ben in het familie- en erfrecht kan ik adviseren over de juridische mogelijkheden en de juridische consequenties die afspraken hebben. Ik let erop dat de belangen en wensen van alle partijen aan bod komen, met als uiteindelijke doel dat u respectvol een moeilijke periode kan afronden. Omdat ik ook advocaat ben, kan ik er ook voor zorgen dat de afspraken door de rechter worden bekrachtigd. U heeft daarvoor dus geen andere partij nodig. Wel zo praktisch.

Neem contact op